Vilka är dem?

Om Gårdagruppen

Projektalternativet Centralstation Gårda började i och med en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP). Artikeln visade på ett mer visionärt och hållbart alternativ med en ny station i Gårda.

En ideel förening

Den ideella föreningen Gårdalänken arbetar för en prövning av projektalternativet Centralstation Gårda mot den planerade Västlänken. Allt arbete är oavlönat och alla kostnader betalas helt med egna medel.

Med ökade resurser kan de sprida mer information och kunskap om deras alternativa projektförslag. Målet är att det genomförs en förenklad förstudie av Centralstation Gårda innan bygget av Västlänken påbörjas.