Stadsutveckling

Nya bostäder

Nya bostäder byggs tillsammans med handel och kontor på Gullbergskajen, var godsterminaler och järnväggsspår ska avvecklas samt i centralstationens närhet. 

Vision Lejonstaden

En yta av ca 0,6 km2 frigörs när godsterminaler och järnvägsspår avvecklas. På denna yta och Gullbergskajen kan skapas en blandstad med upp till 20 000 lägenheter samt handel och kontor. En boulevard med spårväg i mittremsan mellan Lilla Bommen och Svingeln, den nya Hisingsbron och en snabbspårvägstunnel som förbinder Station Gårda med Hisingen utgör stommen i trafiknätet. Omgivningen kring Skansen Lejonet blir ett parklandskap med vattendrag och Nils Ericsonsplatsen omvandlas från bussterminal till ett kanalrum i kontakt med Vallgraven. Nuvarande centralstationsbyggnad i nygotik från 1800-talet får nytt användningsområde som kan vara saluhall och/eller museum.

Vision Gårda City

Området omfattar ca 1 km2. I den nya centralstationens närhet på ömse sidor av Mölndalsån och i anslutning till Burgårdsparken sker en förtätning av befintlig bebyggelse med ca 1500 lägenheter. Ytan mellan E 6 och Fabriksgatan lämpar sig bäst för kontor. Evenemangsstråket mellan Mölndalsån och Skånegatan får ny multiarena som ersättning för Nya Ullevi och Scandinavium, ett nytt storhotell och en kraftfull utökning av mässområdet. Ett attraktivt parkstråk längs Mölndalsån förbinder Station Gårda med Liseberg.