Station

Centralt läge

Från Gårdastationen når man Drottningtorget med snabbspårvagn utan stopp på fem minuter. Till Korsvägen går spårvagnsresan något snabbare. Med utbyggd snabbspårväg nås Frölunda och Hisingen snabbare än idag.

Nära Evenemangstråket

På promenadavstånd från nya stationen finns Evenemangstråket med Mässan, Liseberg, Gothia Towers, Ullevi, Scandinavium och stadsdelarna Lunden, Örgryte och den växande stadsdelen Gårda. Huvudgångstråket till stationen är Gårdavägen.

Dagens centralstation är otillgänglig

En centralstation skall vara lätt att snabbt nå med alla trafikslag inför eller efter en tågresa. Hur tar man sig enkelt dit med buss, bil, spårvagn eller cykel? Ett läge mitt i centrum kan vara en nackdel med tanke på tillgänglighet. Så är det med nuvarande Drottningtorget där stillastående spårvagnar ofta blockerar trafiken. (se foto) Västlänken ger viss kortsiktig lättnad men på lång sikt finns här ingen lösning med snabbspårväg.

Västlänken ej för göteborgare

Många järnvägsresor går mellan kranskommunerna utan ärende i Göteborg. Västlänken innebär för dessa resenärer tre stopp och stora restidsförluster. Och skulle man stiga av i Haga, hur kommer man snabbt därifrån? En resenär från Lerum som arbetar i Mölndal får längre restid, samma gäller för Kungsbackabon som arbetar på Volvo.

Gårdastationen är lätt att nå

Med Gårdalänken och ny station blir tillgängligheten mycket bättre. Bussar och bilar får direktkontakt med E6:an, spårvägstrafiken kan byggas ut och på sikt helt planskild från övrig trafik i ett snabbspårvägssystem, cyklister och gående får tre bilfria angöringsstråk, från söder i Odinslundsgatans förlängning, från väster i huvudstråket Gårdavägen och från norr i Södra Gubberogatan, alla med cykelparkering i anslutning till stationen.