Framtidens tåg

Höghastighetståg

Med höghastighetståg minskar restiden. Exempelvis kan man minska tiden mellan Oslo och Göteborg med 2 timmar och 45 minuter. Detta gör att fler kan välja tåget istället för flyg och vi får en miljöbesparning. 

Minska restiden till Norge

Idag är restiden mellan Oslo och Göteborg över fyra timmar med tåg. Banan Oslo-Göteborg, enkelspår från mitten av 1800-talet, har idag totalt förlorat sin konkurrenskraft mot väg vad gäller såväl godstransporter som personresor. Norrmännen planerar därför höghastighetsbana från Oslo till Halden med en tänkt fortsättning till Göteborg och Köpenhamn. Studier för höghastighetsbanan Oslo-Göteborg-Köpenhamn har gjorts av COINCO North, bekostade med EU-medel. Begreppet 8 Million City har etablerats.

Västkustbanan​

Banan Öxnered-Göteborg och Västkustbanan, kommer inom några år att finnas som en modern bana för hastigheten 250 km/h. I Trafikverkets investeringsplan fram till 2025 finns medel om 35 miljarder avsatta för Götalandsbanan. Men detta är inte tillräckligt. Regeringen bör avsätta medel för utbyggnad av hela Götalandsbanan så att delsträckan Göteborg-Jönköping öppnas för trafik 2028.

Den svenska regeringen bör ta upp förhandling med den norska om att de bygger och bekostar en ny högklassig järnväg för hastigheter 250-320 km/h mellan Oslo och Öxnered och Sverige tillhandahåller Västkustbanan och Götalandsbanan för hastigheter 250-320 km/h.

 

Tidsbesparningar

Med moderna snabbtåg, delvis i höghastighet, får vi följande ungefärliga restider:                 

Oslo – Göteborg : 1 tim, 15 min
Göteborg – Stockholm: 2 tim
Oslo – Stockholm: 3 tim, 15 min
Göteborg – Malmö* : 1 tim, 45 min
Oslo – Malmö*: 3 tim.

* Med en helt ny höghastighetsbana kan restiden Göteborg-Köpenhamn minskas till 1 timme och 15 min. På sträckan Oslo-Köpenhamn blir restiden 2 timmar och 30 min.

 

Planera för framtiden

De genomgående snabbtågen Oslo-Göteborg-Köpenhamn och Oslo-Göteborg-Stockholm kommer inte att gå i Västlänken. Och om de hänvisas till Göteborgs säckstation skulle det innebära en tidsförlust jämfört med system Station Gårda på ca 15 minuter. En sådan lösning skulle följaktligen motverka hela idén med höghastighetstågen.

Det har påståtts att utbyggnaden av höghastighetsbanor ligger så långt fram i tiden att man inte behöver planera för dessa. Men det är ju precis tvärtom.