Centralstation Gårda

Ett hållbart alternativ för framtiden

Centralstation Gårda är en bättre, billigare och mer flexibel trafiklösning för göteborgaren. Det är ett enklare, snabbare och säkrare projekt med mindre miljöpåverkan under byggtiden.

Vad innebär projekt Station Gårda?

Här diskuteras bäst placering av station, järnväg, bostäder med mera. Men även att planera för framtida höghastighetståg.
höghastigetståg är framtiden

Höghastighetståg

Det har påståtts att utbyggnaden av höghastighetsbanor ligger så långt fram i tiden att man inte behöver planera för dessa. Men det är ju precis tvärtom.

bygga hus

Nya bostäder

Nya bostäder byggs tillsammans med handel och kontor på Gullbergskajen, var godsterminaler och järnväggsspår ska avvecklas samt i centralstationens närhet.

miljöpåverkan

Miljöpåverkan

Gårdalänken innebär att inga spårdragningar görs under havsnivån. Det betyder en regn- och snöfri station som klarar framtida havsvattenhöjningar.

Om Gårdagruppen

Den ideella föreningen Gårdalänken arbetar för en prövning av projektalternativet Centralstation Gårda mot den planerade Västlänken. Allt arbete är oavlönat och alla kostnader betalas helt med egna medel.

Med ökade resurser kan de sprida mer information och kunskap om deras alternativa projektförslag. Målet är att det genomförs en förenklad förstudie av Centralstation Gårda innan bygget av Västlänken påbörjas.

Gårdalänken

Gårdalänken med en ny station i ”Gårdaberget” kan utvecklas i två skeden:

I skede 1 angör alla pendeltåg och vissa regiontåg nuvarande Centralstation. Alla genomgående tåg angör en ny station i ”Gårdaberget”, som kan utvecklas till ett komplett förstklassigt resecentrum med bekväma kopplingar till den lokala kollektivtrafiken.

I skede 2 samlas all tågtrafik i den ny centralstationen i ”Gårdaberget”, som även kan rymma höghastighetståg och utvecklas till en nod i ett nordiskt höghastighetstågsystem.