Om oss i Gårdagruppen

Projektalternativet Centralstation Gårda började i och med en debattartikel i Göteborgs-Posten (GP). Artikeln visade på ett mer visionärt och hållbart alternativ med en ny station i Gårda.

Arkitekt Gunnar Anjou skrev en debattartikel i GP den 24 februari 2013. Den ifrågasatte nyttan med och kostnaden för Västlänken och visade på en visionär lösning med en ny station i Gårda. Artikeln väckte intresse och många ville att idéerna skulle utvecklas. Därför bildades Gårdagruppen av stadsplanerare, trafikplanerare, tekniker och specialister.


Kontakta oss

Gunnar Anjou, arkitekt SAR, Pyramiden Arkitekter AB, har arbetat som vd för Arkotek Arkitekter under 30 år, har erfarenhet av projektering, logistik, övergripande planering, stadsbyggnad, har vunnit inbjudna arkitekttävlingar och erhållit arkitekturpriser.
gunnar.anjou@pyramiden.se

Bengt Andersson Liselius, arkitekt SAR, MSA, Liselius Arkitekter tidigare Partner White Arkitekter. Har 40 års erfarenhet av projektering, logistik, övergripande planering, stadsbyggnad. Har vunnit allmänna och inbjudna arkitekttävlingar och erhållit priser i arkitektur och stadsbyggnad ( bl.a. i Gbg).
liselius@gmail.com

Hans Cedermark, civ.ing. Samhällsbyggarna, har arbetat med stads- och trafikplanering på stadsbyggnadskontor, med planering, projektering och produktion på Vägverket centralt och regionalt samt ledning av forskarcentrum på KTH.
hansc@kth.se

Torsten Fribert, civ.ing. Samhällsbyggarna, har arbetat som entreprenör i ledande befattningar inom projekt- och företagsorganisationer och som ordförande och ledamot i flera bolagsstyrelser inom samhällsbyggnadssektorn.
torsten@fribert.se

Niels Sylwan, civ.ing. Samhällsbyggarna, har arbetat med  översiktlig stads- och trafikplanering på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och är numera konsult inom transportplanering.
niels.sylwan@gmail.com

Bo Aldurén, civ.ing. Väg och vatten KTH, har arbetat vid SJ, TGOJ, Banverket och Trafikverket som specialist och i ledande befattningar med planering, utredning, projektering, drift och underhåll av järnvägsanläggningar.
consulting@alduren.com

Hans Janzon, ME in Geological Engineering, Colorado School of Mines, har arbetat som marknadschef på Atlas Copco Construction and Mining och har skrivit flera artiklar till internationella vetenskapliga symposier, bl a om Hallandsås och vattentunnlar i Australien.
hansjanzon@gmail.com

Mats Lundqvist, biträdande professor i entreprenörskap på Chalmers. Mats är engagerad i frågor som rör regional utveckling och kopplingar mellan hållbar utveckling, innovation och entreprenörskap, kreativa miljöer samt attraktiva städer och regioner.
mats.lundqvist@chalmers.se

Peter Muth, civ.ing. Projektsamordning AB/Swede Beam Technology AB, har arbetat som projektledare för större infrastruktur- och industriprojekt åt statliga, kommunala och privata beställare i 30 år. Varit energirådgivare åt Iranska staten.
pemuth@gmail.com

Jan-Ove Nilsson, civ.ing. Byggrutin AB, har arbetat som projektledare för större projekt med inriktning på genomförande samt med samhällsplanering och detaljplaner inom Göteborgs stad. 
janove.nilsson@swipnet.se

Gunnar Werner, arkitekt SAR MSA – tidigare partner i White arkitekter AB. 39 års erfarenhet av projektering och samhällsplanering på White. Efter pensionering – 10 års erfarenhet – som frilans – med engagemang för Älvstrandens Utvecklings AB i samverkan med Stadsbyggnadskontoret.
gunnar.werner@hotmail.com