• Stöd oss gärna via Paypal

    Via Paypal skickar du ditt bidrag på ett säkert och enkelt sätt.

  • Förslag till etappvis utbyggnad av en ny station i Gårda.

    Centralstationen kan avlastas genom att vissa pendeltåg, region- och fjärrtåg som idag går in och vänder i ”säckstationen” kan köras genomgående i den nya stationen i Gårda. Gårdastationen kan byggas ut så att den helt kan ersätta nuvarande Centralstation och samla all tågtrafik i ett komplett Resecentrum.

    Utbyggnadssteg1 Utbyggnadssteg2