Västlänken, Gårdalänken och och GP:s granskning

Många göteborgare – sannolikt en majoritet – har kommit till insikt om att Västlänken inte är rätt lösning på Göteborgs trafikproblem. GP tillkännager överraskande i mitten av april att man nu kritiskt kommer att granska Västlänken. Granskningen skall genomföras av GP:s ordinarie reportrar Arne Larsson och Ida Johansson. Det var många som välkomnade GP:s beslut att leva upp till sin roll att kritiskt granska makthavarna. Det finns ju en göteborgsk tradition i detta genom Torgny Segerstedt.

Den 14 april kom nyhetsartikeln om konsultjäv inom Västlänksprojektet och Trafikverkets plan för att hålla ner priset. Den 15 april skriver GP om hur motståndarna planerar att stoppa bygget. Den 18 april får vi en glättad bild av hur staden ska se ut om 20 år om Västlänken byggs. Den 28 april kom en artikel om att genomförandet av Västlänken skulle ge en höjning av fastighetspriserna. Den 4 maj kom en artikel som handlar om invändningar mot Gårda-alternativet.

Vilken kritisk granskning av Västlänken har GP:s reportrar gjort? Ingen såvitt vi kan se. I artikeln den 7 maj får makthavaren Johan Nyhus själv få svara på kritiken av Västlänken och han tänker inte backa bandet. Det är ingen granskande journalistik!

GP:s nyhetsartikel om Gårda-alternativet den 4 maj fokuserar på flytten av nuvarande centralstation och konstaterar att det inte är enkelt. Gårdagruppens utställning visar emellertid mycket tydligt att det är en fråga om utbyggnader i olika skeden och att det första visar en ny station i Gårda för genomgående tåg, såväl höghastighetstågen Oslo-Göteborg-Köpenhamn som pendeltågen, men att nuvarande station är kvar för tåg med Göteborg som slutstation. En automatbana förbinder Drottningtorget med Gårdastationen och restiden är bara 90 sekunder.

GP:s Arne Larsson hänvisar till att trafikforskarna på KTH ”utvärderade” Gårdalänken för ett år sedan, något som redovisades i GP. Gårdagruppen svarade omedelbart med en replik i GP att detta inte var en utvärdering värd namnet, att det handlade om några ytliga synpunkter och byggde på flera missförstånd. Gårdagruppen bjöd in Bo-Lennart Nelldal och Oskar Fröidh till Göteborg för en grundlig genomgång, men de har inte kommit. Gårdalänkens lösningar i Olskroken är inte mer komplicerade än Västlänkens, tvärtom. Vi redovisar 12 spår för tåg vid stationen med möjlighet att bygga 16 och har lösningar för uppställning av tåg både norr och söder om stationen. I Gårdagruppen finns järnvägsteknisk expertis och vi tillbakavisar bestämt påståendet att Station Gårda skulle innebära en flaskhals.

Ligger då Station Gårda så långt från centrum att man måste byta? I själva verket är det så att de allra flesta resenärerna som anländer till Göteborg med tåg har målpunkter som innebär byte. Det gäller också de pendeltågsresenärer som via Västlänken anländer till Göteborg trots att den har tre stationer. Gårdalänken med tillhörande snabbspårvägsring ger i de flesta fall kortare restider än såväl dagens situation som med Västlänken och det ju tidsåtgången som räknas.

Så resonemanget om kostnader. Västlänken som fyrspårslösning inklusive Olskroken planskildhet, spårvägsombyggnad, stationer och gatubyggnad kostar 34 mdr i 2015 års pennigvärde och Gårdalänken hälften. Skillnaden använder vi för att bygga ut snabbspårvägsringen i centrala staden och till Hisingen. Det är ju vad göteborgarna behöver. Patrik Sterky, anlitad av Göteborgs Stad och Trafikverket, har inget underlag utan skjuter från höften när han påstår att Gårdalänken är minst lika dyr som Västlänken.

Om tidsåtgången för att byta från projekt Västlänken till projekt Gårdalänken. Om man i år skulle fatta ett beslut om att byta från Västlänken till Gårdalänken skulle en första etapp kunna stå klar 2026. Det beror på kortare planeringstid, kortare projekteringstid och kortare byggtid. Och man startar inte från noll.

Gårdagruppen har svarat på alla sex punkter som Johan Nyhus’ sekreterare Shahbaz Khan har i sin blogg. Svaret ligger på vår hemsida www.centralstationgårda.se under fliken Nyheter.

Vi vet att inget politiskt parti idag förespråkar Gårda-alternativet. Men vi vet att inom många partier är det en mycken knapp majoritet av medlemmarna som förespråkar Västlänken. Vi hoppas på att förnuftet skall segra och att en omprövning av Västlänken skall ske. Om man räknar noggrannare än Trafikverket i de samhällsekonomiska kalkylerna är det faktiskt så att eftersom Västlänken inte ger någon nytta alls, blir lönsamheten räknat som nettonuvärdeskvot -1 oavsett anläggningskostnaden. Då är det bättre att inte göra något alls.

Nu kommer Västlänkens miljöprövning i Mark- och Miljödomstolen. Det kan mycket väl bli så att summan av domstolens alla krav och villkor blir så omfattande att projektet inte kan genomföras. Då måste det kännas skönt att veta att det finns alternativ som klarar en sådan prövning.

Vi väntar fortfarande på att GP ska leva upp till sina utfästelser att seriöst granska Västlänken. En artikel borde belysa Västlänkens miljö- och klimatpåverkan, en annan om de bestående skadorna på kulturmiljön i Göteborgs innerstad.

Gårdagruppen 2016-05-16