Gårdalänken: stor nytta – liten kostnad

Västlänken: liten nytta – stor kostnad

Gårdalänken ger många fördelar

Gårdalänken

Gårdalänken (Klicka för större bild)

 • En totallösning för all spårbunden trafik i samma byggnad.
 • Ett resecentrum med bussterminal rakt ovan E6 ger god logistik.
 • En centralstation som även är till för höghastighetståg.
 • Ett resecentrum som innehåller snabbspårväg.
 • Ett projekt som är betydligt billigare än Västlänken
 • En trafiklösning där man bygger i berg och inte gräver upp delar av stadens centrum.
 • Ett byggprojekt som går snabbare att genomföra än Västlänken, när väl beslut tagits.
 • Ett miljövänligt projekt med skonsamt uttag och borttransport av bergmassor.
 • Ett läge med närhet till Evenemangsstråket, Liseberg, Mässan, Scandinavium och Ullevi.
 • En lösning som förbättrar trafiksituationen vid Brunnsparken och Drottningtorget.
 • En lösning som innebär att Bangårdsviadukten inte behöver byggas.
 • En station med spårområde som inte påverkas av havsnivåhöjning.
 • En ekonomisk fördel för Göteborg Stad med stor exploatering i Gullbergsvass.

Då behövs inte Västlänken

Västlänken

Västlänken (Klicka för större bild)

Vi ifrågasätter inte Västsvenska Paketet och heller inte finansieringen med trängselskatt. Vi vill emellertid belysa svagheterna med Västlänken och härmed visa på ett bättre alternativ.

Västlänken planeras för att tillgodose den regionala pendeltågstrafikens behov och annan spårtrafik berörs inte. Den är inte anpassad till fjärrtåg eller genomgående höghastighetståg. Västlänken riskerar också att försvåra en framtida utbyggnad av snabbspårväg.